چی بخوریم؟

چی بخوریم؟

مرجع آشپزی ایرانی و بین المللی

پاستای قارچ

پاستا با قارچ شیتاکه

برای تهیه پاستا با قارچ شیتاکه ابتدا ساقه...

پاستای قارچ

پیازچه ها را با ساقه های سبزشان خرد...