چی بخوریم؟

چی بخوریم؟

مرجع آشپزی ایرانی و بین المللی

شامی کبابی هندی

شامی کبابی هندی

لپه ها را خیس کرده و با کمی...