چی بخوریم؟

چی بخوریم؟

مرجع آشپزی ایرانی و بین المللی

راتاتوی

راتاتوی

پیاز را خلال و در روغن سرخ میکنیم...