چی بخوریم؟

چی بخوریم؟

مرجع آشپزی ایرانی و بین المللی

ترشی پیاز

ترشی پیاز

پیازها را پوست گرفته و می شوییم بعد...