چی بخوریم؟

چی بخوریم؟

مرجع آشپزی ایرانی و بین المللی

ترشی لیته

ترشی لیته بادمجان

بادمجان را با پوست به همراه یک لیوان...